حيوانات- گروه محيط زيست:براي نخستين بار كارشناسان محيط‌زيست موفق به تهيه گزارش مستندي از وجود كفتار در پارك ملي گلستان شدند.

محمد عيدوزايي، از محيط‌بانان گلستان چندي پيش در نزديكي يكي از آبشخورها بعد از ديدن يك كفتار موفق به عكسبرداري از اين حيوان شده بود، اما اين عكس به خاطر فاصله زياد چندان واضح نبود.

در پي آن و با توجه به اينكه تا پيش از اين وجود كفتار در اين پارك گزارش نشده بود با پيگيري كارشناسان محيط زيست و كار گذاري دوربين‌هاي تله‌اي در منطقه آلمه، در جنوب شرقي پارك ملي گلستان، براي اولين بار در اين منطقه موفق به تهيه عكس از كفتار‌ها شدند